BAIGTAS ŽEMĖS SKLYPO DŽIAUGSMO G. 30, VILNIAUS M. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALŲJĮ PLANĄ : BAIGTAS ŽEMĖS SKLYPO DŽIAUGSMO G. 30, VILNIAUS M. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS 1. Planuojamo žemės sklypo vieta : Džiaugsmo g. 30, Vilniaus m. ; 2. Pilnas teritorijų planavimo dokumento pavadinimas : „Žemės sklypo Džiaugsmo g. 30, Vilniaus m. detaliojo plano sprendinių koregavimas“ ; 3. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo : vietovės ; 4. Teritorijų planavimo dokumento rūšis : detalusis planas ; 5. Planavimo tikslas : Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 sprendiniais, padalyti sklypą, Džiaugsmo g.30 ( kad. Nr. 0101/0074:2080), Naujosios Vilnios seniūnijoje , keisti jo užstatymo tankį iki 23 procentų ir intensyvumą iki 0,4 , statinių aukštį iki 12 m. bei nustatant statinio statybos zoną ir ribas bei kitus detaliuoju planu sklypui Nr.1 (kadastro Nr.0101/0074:2080) nustatytus privalomuosius teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Sklype suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorių ; 6. Teritorijų planavimo proceso organizatorius : Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius ; 7. Teritorijų planavimo proceso iniciatoriai : Angelė Redeckienė, Otto Redecki , Rimantas Redecki, Valdas Redecki ; 8. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas : Audrius Žigunis (A.Žigunio individualios veiklos pažyma Nr. (27.259)-332-2464), Santariškių g. 39f-21, Vilnius. Tel.: 861806415, el. p. : zi.audrius@gmail.com ; 9. Detaliojo plano koregavimo pagrindas : 9.1. Projektavimo darbų sutartis 2015-10-02 NR. 15-02 DET ; 9.2. Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2015-12-09 Nr. A30-3702 ; 9.3. Atitinkamų institucijų ir organizacijų pateiktos planavimo sąlygos detaliajam planui ; 10. Visuomenės dalyvavimas : 10.1. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta ; 10.2. Teirautis, susipažinti su parengtu detaliuoju planu , teikti pasiūlymus (tik raštu) dėl parengto detaliojo plano galima rengėjo adresu arba telefonu darbo dienomis 13-15val., o taip pat susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima Naujosios Vilnios seniūnijoje Gerovės g. 1, LT-11201 Vilniuje bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) – iki 2016m. rugpjūčio mėn. 09d. 15val. (imtinai) . PV A. Žigunis (įgaliojimas 2016-02-14 Nr.594)