Bus keičiami Lazdynų gyvenamojo rajono detaliojo plano ir koreguojami teritorijos prie Vilniaus miesto greito eismo gatvės trasos detaliojo plano sprendiniai apie 3,9 ha teritorijoje prie Architektų ir Oslo gatvių

2019-03-05  
Informuojame[1], kad teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu bus keičiami Lazdynų gyvenamojo rajono detaliojo plano ir koreguojami teritorijos prie Vilniaus miesto greito eismo gatvės trasos detaliojo plano sprendiniai apie 3,9 ha teritorijoje prie Architektų ir Oslo gatvių

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

Planavimo iniciatorius – sklypų Architektų g. 58, 60 ir 62 savininkas UAB „LIDL Lietuva“

Planavimo tikslas – nekeičiant žemės naudojimo paskirties pakeisti susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, nustatyti teritorijos naudojimo tipą, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Steponas Gilys, tel. (8 5) 211 2518, el. p. steponas.gilys@vilnius.lt).

[1] Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 d.  Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir kitos sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje bei seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.