Bus organizuojamas individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano sprendinių keitimas apie 2,3 ha teritorijoje, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančioje į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23

Informuojame , kad bus organizuojamas individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano sprendinių keitimas apie 2,3 ha teritorijoje, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančioje į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

Planavimo iniciatorius – planuojamoje teritorijoje esančių sklypų savininkas.

 Planavimo tikslas – teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pakeisti individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano (registro Nr. T00054890) sprendinius apie 2,3 ha teritorijoje, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančioje į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23, urbanistiškai išnagrinėjant teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalijant sklypus, nustatant jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (registro Nr. T00054557) ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

            Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Steponas Gilys, tel. (8 5) 211 2518, el. p. steponas.gilys@vilnius.lt).