Bus rengiamas apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detalusis planas

Informuojame, kad bus vykdomas apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano rengimas inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“.

Planavimo iniciatorius – UAB „Verslo investicijos“ ir UAB „Sostinės bokštai“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – rengti apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detalųjį planą inicijavimo pagrindu (schema pridedama), keičiant žemės sklypų ribas, nustatant sklypų užstatymo intensyvumą, tankį, tipą, leistiną pastatų aukštį, aukštų skaičių ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. 8 5 211 2750).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

 

ĮSAKYMAS (PROJEKTAS)

DĖL  APIE 1,5 HA TERITORIJOS TARP KALVARIJŲ, LVOVO, L. KAČINSKIO IR KROKUVOSGATVIŲ DETALIOJO  PLANO RENGIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u rengti apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detalųjį planą inicijavimo pagrindu (schema pridedama) situacijos schema, keičiant žemės sklypų ribas, nustatant sklypų užstatymo intensyvumą, tankį, tipą, leistiną pastatų aukštį, aukštų skaičių ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė  Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė, 211 2750

Planavimo darbų programa (projektas)

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,5 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Rengėjas: atskiru susitarimu.
 5. Planavimo pagrindas: UAB „Verslo investicijos“ ir UAB „Sostinės bokštai“ prašymai.
 6. Planavimo uždaviniai: rengti apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detalųjį planą inicijavimo pagrindu (schema pridedama), keičiant žemės sklypų ribas, nustatant sklypų užstatymo intensyvumą, tankį, tipą, leistiną pastatų aukštį, aukštų skaičių ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881).
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant inžinerinės infrastruktūros bei kitus žemės sklypus; išnagrinėti planuojamų pastatų poveikį miesto panoramai nuo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytų apžvalgos taškų ir nuo lokalių apžvalgos taškų; nagrinėti pastatų aukštį vertinant jų įtaką urbanistinės kalvos formavimui dešiniajame Neries krante.
 8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai; teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas; susisiekimo komunikacijų išdėstymas; automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 13. Koncepcijos rengimas: rengiama.
 14. Sprendinių vertinimas: nereikalingas.
 15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:

Departamento direktorius,

savivaldybės vyriausiasis architektas                                                                   Mindaugas Pakalnis

 

Rengė  Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė