Bus rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. 1-1489 patvirtinto sklypo Savanorių g. 247 detaliojo plano (reg. Nr. 2593) sprendinių koregavimo projektas

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. 1-1489 patvirtinto sklypo Savanorių g. 247 detaliojo plano (reg. Nr. 2593) sprendinių koregavimas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu pradedamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 patvirtinto sklypo Savanorių g. 247 detaliojo plano (reg. Nr. 2593) sprendinių koregavimo procesas.

Planavimo iniciatorius – UAB „LABARUM UAB“ Savanorių pr. 247 Vilnius. tel. 869975508, LT-02300, Vilnius (pagal įgaliojimą D. Vyšniauskienė, tel. 86 597 7090).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano (reg. Nr. 2593), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. 1-1489 ,,Dėl sklypo Savanorių pr. 247, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą, dalijant sklypą į du ir keičiant sklypų naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos (K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto plano ištrauką Nr. 5663)

vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Rimantas Mockus, tel. 8 5 211 2641).