damas rengti žemės sklypo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0065:784) Rytų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0065:784) Rytų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-22 įsakymas Nr. 30-189 „Dėl žemės sklypo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0065:784) Rytų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – padalyti sklypą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdus.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589