Dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-01-09 įsakymo Nr. A30-62 „Dėl apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano rengimo organizavimo“ pakeitimo

Parengtas įsakymo projektas „Dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-01-09 įsakymo Nr. A30-62 „Dėl apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano rengimo organizavimo“  pakeitimo“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – keisti  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. A30-62 „Dėl apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano rengimo organizavimo“ patvirtintą Planavimo darbų programą ir 16 punktą išdėstyti taip: „16. Planavimo terminai: 5 metai nuo planavimo sąlygų išdavimo.“

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas+2022