DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2021-07-12 ĮSAKYMO NR. A30-2420/21 „DĖL 82 897 KV. M PLOTO TERITORIJOS BUVUSIAME VAIDOTŲ KAIME FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2021-07-12 ĮSAKYMO NR. A30-2420/21 „DĖL 82 897 KV. M PLOTO TERITORIJOS BUVUSIAME VAIDOTŲ KAIME FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio     d.   Nr.

Vilnius

K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. A30-2024/21 „Dėl 82 897 kv. m ploto teritorijos buvusiame Vaidotų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ ir išdėstau 1.1.1 papunktį taip:

,,1.1.1. plotą – 805 (aštuonių šimtų penkių) kv. m;“.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

įsakymo Vaidotu pakeitimas