DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-04-07 ĮSAKYMO NR. A30-1353/22 ,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE MOLĖTŲ PL. 11 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 1 (MOLĖTŲ PL. 5, KADASTRO NR. 0101/0005:279) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PAKEITIMO IŠTAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-04-07 ĮSAKYMO NR. A30-1353/22 ,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE MOLĖTŲ PL. 11 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 1 (MOLĖTŲ PL. 5, KADASTRO NR. 0101/0005:279) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PAKEITIMO IŠTAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ

 

2023 m. rugpjūčio     d.   Nr.

Vilnius

 

K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. A30-1353/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279) inicijavimo sutarties pagrindu“ ir ištaisau techninę klaidą:

  1. Išdėstau 1 punktą taip:

,,1. L e i d ž i u  planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279), kurio tikslas – nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).“

  1. Išdėstau Planavimo darbų programos 7 punktą taip:

,,7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279), kurio tikslas – nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).“

 

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

 

Elektroninio+dokumento+nuorašas (2)