DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-12-02 ĮSAKYMO NR. A30-4596/22 ,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO LYGLAUKIŲ G. 4 NEPILNOS APIMTIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE RUDENS G. 30D (KADASTRO NR. 0101/0046:0093), RUDENS G. 30E (KADASTRO NR. 0101/0046:0106) IR LYGLAUKIŲ G. 4A (KADASTRO NR. 0101/0046:0094)“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-12-02 ĮSAKYMO NR. A30-4596/22 ,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO LYGLAUKIŲ G. 4 NEPILNOS APIMTIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE RUDENS G. 30D (KADASTRO NR. 0101/0046:0093), RUDENS G. 30E (KADASTRO NR. 0101/0046:0106) IR LYGLAUKIŲ G. 4A (KADASTRO NR. 0101/0046:0094)“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2023 m. rugpjūčio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. N u t r a u k i u Vilniaus miesto valdybos 1999 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 291V „Dėl sklypo Lyglaukių g. 4 nepilnos apimties detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057606), pakoreguoto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. liepos 20 d. sprendimu
    1469V ,,Dėl žemės sklypo Lyglaukių g. 4 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00056206), sprendinių koregavimo sklypuose Rudens g. 30D (kadastro
    Nr. 0101/0046:0093), Rudens g. 30E (kadastro Nr. 0101/0046:0106) ir Lyglaukių g. 4A (kadastro
    Nr. 0101/0046:0094) procedūrą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-VT-13-22-1119).
  2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. A30-4596/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Lyglaukių g. 4 nepilnos apimties detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Rudens g. 30D (kadastro Nr. 0101/0046:0093), Rudens g. 30E (kadastro Nr. 0101/0046:0106) ir Lyglaukių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0046:0094)“ su visais pakeitimais ir papildymais.
Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

 

Įsakymas+Elektroninio+dokumento+nuorašas