Dėl apie 3,1 ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių, Rasų seniūnijoj detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo galutinio sprendimo

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Apie 3,1 ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas“. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2021-10-25 priėmė galutinį sprendimą Nr. A51-103616/21(2.15.1.21E-VMA) nerengti Apie 3,1 ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių detaliojo plano (TPD Nr. K-VT-13-21-365) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Planuojama teritorija: apie 3,1 ha teritorija (teritorijoje ir sklypuose Ditvos g. 15, 17, 19, 21, 23 (kadastro Nr. 0101/0081:129, Nr. 0101/0081:125, Nr. 0101/0081:124, Nr. 0101/0081:128, Nr. 0101/0081:126  ir Nr. 0101/0081:23) žemės naudojimo paskirtis – kita.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“ tel.: (85)261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, el. p.: violeta@smartas.lt.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A30-1874/21 „Dėl leidimo inicijuoti apie 3,1 ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių, Rasų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą“, planavimo darbų programa, 2021 m birželio 11 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-56/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti apie 3,1 (trijų ir vienos dešimtosios) ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių, Rasų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir teritorijoje bei sklypuose Ditvos g. 15, 17, 19, 21, 23 (kadastro Nr. 0101/0081:129, Nr. 0101/0081:125, Nr. 0101/0081:124, Nr. 0101/0081:128, Nr. 0101/0081:126 ir Nr. 0101/0081:23) pertvarkyti sklypų ribas, nustatyti prioritetinius žemės naudojimo būdus – pramonės ir sandėliavimo objektų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, papildomą būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos; bei planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Dėl visuomenės patekimo į seniūnijų patalpas apribojimo, su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. gruodžio 6 d. iki 2021 m. gruodžio 17 d. imtinai bei su planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti Apie 3,1 ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-365), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
Viešas svarstymas vyks 2021 m. gruodžio 20 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 850 4247 9582, slaptažodis: 324651):

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtc-usqTIvEtZ3Y6IA-zoARE0FLF5nHFc0

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-365) per visą detaliojo plano sprendinių koregvimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Galutinis+sprendimas+del+SPAV

SMA_Ditvos-Svylos_SPR_Esamu+ir+formuojamu+sklypu+planas

SMA_Ditvos-Svylos_SPR_Pagrindinis+brezinys

Informacinis pranešimas