DĖL APSAUGOS ZONŲ PLANO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ TVIRTINIMO

 

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB vadovaujantis 2019-06-06 LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilniaus miesto savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos)
Plano projekto rengėjas – Telia Lietuva, AB Tinklo resursų 3 komandos vyresnysis inžinierius, projekto vadovas Egidijus Jonuška, kvalifikacijos atestato Nr.34911, tel.:8610 40652, el. p.: egidijus.jonuska@telia.lt

Nuoroda:

Dėl Telia Vilniaus miesto plano AZ