Dėl apsaugos zonų plano Vilniaus miesto savivaldybėje tvirtinimo

 

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilniaus miesto savivaldybėje (papildomas)“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Plane pažymėtos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministerijos ministro  2022-12-02 dienos įsakymu Nr. 3-542 patvirtintame plane  „Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilniaus miesto savivaldybėje“.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos)

Plano projekto rengėjas – Telia Lietuva, AB Tinklo resursų 3 komandos vyresnysis inžinierius, projekto vadovas Egidijus Jonuška, kvalifikacijos atestato Nr.34911 , tel.:8610 40652, el. p.: [email protected]

Nuoroda:

Dėl Telia Vilniaus m papildomas plano AZ