Dėl Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:0124) ir sklype Parodų g. (kadastro nr. 0101/0051:0131) ir priimto sprendimo dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

 

Informuojame apie galimybę susipažinti su Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimu sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:131) ir priimtu sprendimu dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:131) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2023-01-04 priėmė galutinį sprendimą, kad Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:131) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-455) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus rengiamas.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:131), TPD Nr. K-VT-13-22-455
Planuojama teritorija: 1,3372 ha ploto sklypo K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:0124) plotas ir 1,5 ha ploto sklypas Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:0124).

Nagrinėjama teritorija: apie 5,55 ha teritorija prie Parodų g., Laisvės pr. ir K. Jelskio g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. A30-1755/22 „Dėl leidimo inicijuoti Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:131)“, planavimo darbų programa, 2022 m gegužės 5 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-78/22.
Planavimo uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335), pakeisto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 170V ,,Dėl Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ patvirtintu Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu (registro Nr. T00054488), sprendinių koregavimą sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:0124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:0131), kurio tikslas – sklypui Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:0131) nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, sujungti sklypus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informacija teikiama el. p. diana@smartas.lt ir el. p. violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023 m kovo 20 d. iki kovo 31 d. imtinai bei su planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:131) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-455), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.
Viešas svarstymas vyks: 2023 m. balandžio 3 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 830 9403 4467, slaptažodis: 479715):
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctfu2orT8uHNNxhMiKFNU_MXrSM8zcaTTa
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-455) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Galutinis+sprendimas+dėl+SPAV

Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ