Parengtas sklypo Polocko g.53, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas sklype Polocko g. 53A inicijavimo pagrindu

Įvykdymo terminas 2021 – 08 – 08
PRAŠYMAS
SUTEIKTI ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ
2021 – 07 – 23
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymų įdėti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.vilnius.lt svetainėje

Informacija iš užpildytų paslaugos prašymo formos laukų Paslaugos gavėjo adresas:
Polocko g. 53 A, Vilnius

El. pašto adresas:
pajedu@gmail.com

Telefono nr.:
868245667

Data (nuo kada informacija turi būti paskelbta):
2021-08-02

Planuojama teritorija:
Polocko g. 53 A, Vilnius

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymas Nr.A30-2694/20 “ Dėl leidimo inicijuoti sklypo Polocko g. 53 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimą sklype Polocko g. 53A“.

Organizatorius:
Vilniau miesto savivaldybės administracija

Iniciatorius:
Vygandas Dedela

Rengėjas:
P.V. Eduardas Pajarskas

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Krokuvos g. 8, IIIa, Vilniuje, nuo 2021-08-02 iki 2021-08-27, 9:00-18:00, t. 8682 45667, Senamiesčio seniūnijoje, Odminių g. 3, Vilniuje , 2021-08-02 iki 2021-08-27, 7:30-16:30, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-76.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
2021-08-27 17:00, Krokuvos g. 8, IIIa, Vilniuje.

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose
EDUARDAS PAJARSKAS
Vardas, pavardė

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas++DP+2021+07+14

21-07-22.+Pagr+brez