Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojoplano sprendinius skype (kadastro Nr. 0101/0167:1202) inicijavimo pagrindu

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0167:1202) INICIJAVIMO PAGRINDU“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:1202) inicijavimo pagrindu: formuoti sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų,  susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos ir (ar) bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos naudojimo būdus, suplanuoti tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus .

Informacija teikia Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros poskyris tel. 8(5) 211 2752,  8(5) 219 7913.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Sarkuvos_nagrinėjama ter. Sarkuvos_BP