Parengtas teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Viršilų g. 21 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

INFORMACIJA APIE SUSIPAŽINIMO SU GALIOJANČIO DETALIOJO PLANO

„Žemės sklypo Viršilų g. 21, Vilniuje“ sprendinių koregavimo dokumento tvarką.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas nr. A30-1949119 (2019-10-02) dėl leidimo koreguoti teritorijos prie T. Narbuto gatves tęsinio detaliojo plano sklypo Viršilu g. 21 srendinius inicijavimo pagrindu. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-10-02 įsakymu Nr. A30-194919 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2021-05-04 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615- /21.

Detaliojo plano koregavimo tikslai. koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 480 ,,Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatves tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185, buvęs Nr. 481) sklypo Viršilų g.2l (kadastro Nr. 0101/0030:67) sprendinius inicijavimo pagrindu keičiant žemės naudojimo būda i daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą, bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Detaliojo plano koregavimo organizatorius. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. (85) 2112750, elektroninis paštas: danute.eidukonyte@vilnius.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius. UAB „Vinvest PRO“, Kalvarijų g. 131, Vilnius, tel. 864313531, el. p. arturassmilgys@gmail.com

Detaliojo plano koregavimo rengėjas. UAB ARCHICOM, Ateities g. 31B, C įėjimas, 5 aukštas, Vilnius, tel. 862066000, el.p. donatas@archicom.lt; PV Donatas Černeckis , tel. 862066000

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka. Detaliojo plano koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka. Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-07-26 iki 2021-0809 imtinai UAB ARCHICOM  patalpose, adresu Ateities g. 31B, A įėjimas, 5 aukšte, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Kontaktinis asmuo – D. Černeckis, tel. 82066000, Viršuliškių seniūnijos patalpose, adresu Viršuliškių g. 53, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikimo tvarka. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

 

UAB ARCHICOM direktorius, arch. PV Donatas Černeckis

Nuoroda:

Skelbimas+apie+viesinima

Pagrindinis+brėžinys (1)