Parengtas teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 6 ir 8 planavimo proceso inicijavimo pagrindu

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ
KOREGAVIMĄ
RENGIAMAS TERITORIJOS PRIE TUNELIO, BURBIŠKIŲ IR IEŠMININKŲ
GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPUOSE
IEŠMININKŲ G. 6 IR IEŠMININKŲ G. 8 TERITORIJŲ PLANAVIMO
PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2020-10-20 UAB „Lemaja“ prašymas, Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-03-08 įsakymas Nr.
A30-848 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių
detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 6 ir 8 planavimo proceso inicijavimo
pagrindu“, bei 2021-03-31 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-
27/21.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: parengti teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir
Iešmininkų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m.
lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 „Dėl teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų
gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 30-2696/18(2.1.1E-TD2)
„Dėl teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano sprendinių
koregavimo sklypuose Nr. 6 ir 8 tvirtinimo“, koregavimą sklypuose Iešmininkų g. 6
(kadastro Nr. 0101/0070:293) ir Iešmininkų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0070:57), kurio
tikslas – pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir nustatyti naudojimo reikalavimus
(užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą ir kitus), nepažeidžiant Vilniaus
miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “Lemaja“, atstovaujama direktoriaus
Ramūno Kairio, Raudondvario pl. 131, LT-47191 Kaunas, mob. tel. 8656 55088.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23, Vilnius,
el. p.: krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, tel. 8 699 79001.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo
2021-07-19d. iki 2021-07-30d. imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu
www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-13-21-127) ir Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje,
adresu Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius, darbo laikas nuo 7.30 val. iki 16.30 val.
(penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), tel. (85) 2112934.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo
organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo
ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą,
supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką.
Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo
susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta,
taip pat kodėl neatsižvelgta.

Nuoroda:

Info-pranešimas_+Iešmininkų

PB_2021_07_12