Dėl pakeistų apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-00-22-817) sprendinių

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (TPD Nr. T00085110), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A30-2047/20 „Dėl apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano inicijavimo pagrindu tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklypuose Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-00-22-817).

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypai Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-09-02 įsakymas Nr. 30-2869/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-09-07 Nr. A615-191/22.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti sklypo Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) reglamentinių zonų ir statybos zonos ribas, naikinti reglamentinės zonos 1.B ribas, naikinti suprojektuotus servitutus S1.1 ir S1.2. Pertvarkyti žemės sklypus padalinimo ir sujungimo būdu: padalinti sklypą Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) į du žemės sklypus pagal sklypo bendraturčių valdomas dalis – 833 (aštuonių šimtų trisdešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypą ir 239 (dviejų šimtų trisdešimt devynių) kv. m ploto žemės sklypą, sujungti suprojektuotą 833 (aštuonių šimtų trisdešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypą su sklypu Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) suformuojant vieną bendrą žemės sklypą, nustatyti žemės sklypams teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, , tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima: nuo 2023 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-00-22-817), taip pat nuo 2023-03-17 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas) (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas+SPRENDINIAI_2023-03-08

Dėl+pakeistų+apie+1,5+ha+Lvivo_Kalvarijų+g.+detaliojo+plano+sprendinių_230313

Pagrindinis+brezinys+Kalvariju+24+2023-03-08