Dėl pakeistų apie 15,3 ha Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano koregavimo sprendinių sklype Nr. 20.3 Užubalių g. 17 (kad. Nr. 0101/0170:2766)

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas, pakeisti „Apie 15,3ha Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sprendinių, sklype Nr. 20.3 (kad. Nr. 0101/01702766), koregavimo“ sprendiniai:

1. Gauta Teritorijų planavimo komisijos nario pastaba „Išlaikyti ankstesniu detaliuoju planu patvirtiną vieną įvažiavimą į žemės sklypą, todėl neplanuoti naujų įvažiavimų (vadovautis komisijos metu rodytais projektiniais pasiūlymais).“.

Į pastabą atsižvelgta, pakoreguotas detalaus plano koregavimo pagrindinis brėžinys bei aiškinamasis raštas, nurodant tik vieną įvažiavimą į aktualų žemės sklypą, kaip tai suplanuota komisijai rodytais PP stadijos susisiekimo komunikacijų sprendiniais.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.„

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 15,3ha Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sprendinių, sklype Nr. 20.3 (kad. Nr. 0101/01702766), koregavimas
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas, Užubalių g. 17 (kad. Nr. 0101/01702766), Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 patvirtinto „Apie 15,3 ha Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo planas“  Detaliojo plano sprendiniai koreguojami LR teritorijų planavimo įstatymo, 28 straipsnio, 9 dalies pagrindu.  Viešinama pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Archicom“, Antakalnio g. 48A-205, LT-10304 Vilnius, 862066000, donatas@archicom.lt, http://archicom.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:
– Automobilių stovėjimo vietų išdėstymo principo keitimas (sprendiniai nepakitę nuo praeito visuomenės supažindinimo);

– Naujai pakoreguojami (pakeičiami pagal gautas Teritorijų planavimo komisijos pastabas) teritorijų planavimo dokumento sprendiniai nurodant tik vieną įvažiavimą į aktualų žemės sklypą, Užubalių g. 17 (kad. Nr. 0101/01702766), kaip tai suplanuota komisijai rodytais PP stadijos susisiekimo komunikacijų sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu).
Nuoroda:

Atliktų+pataisymų+lentelė+(U17_DP)

U17_DP_Aiškinraštis

Uzubaliu+g.+17+DP_PagrBr