Dėl pakeistų apie 16,4 ha teritorijos tarp Ozo, Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių detaliojo plano statybos zonos UZ1 ir statybos ribų žemės sklype, kadastro Nr. 0101/0020:29, Ozo g. 25, Vilnius, koregavimo sprendinių

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas pakeisti Apie 16,4 ha teritorijos tarp Ozo, Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių detaliojo plano statybos zonos UZ1 ir statybos ribų koregavimo žemės sklype, kadastro Nr. 0101/0020:29, Ozo g. 25, Vilnius, sprendiniai:

1. Gauta Teritorijų planavimo komisijos nario pastaba „Grafiniais sprendiniais sutapatintos dvi reglamentinės zonos ir jų riba, todėl sprendiniais nėra aišku kuri reglamentinė zona koreguojama ir išplečiama“.

Į pastabą atsižvelgta, parengtas detalesnis detaliojo plano koregavimo pagrindinių sprendinių brėžinys, kuriame pateiktos detaliojo plano sprendinių koregavimą detalizuojančios ištraukos iš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimu Nr.1-2250 patirtinto Apie 16,4 ha teritorijos tarp Ozo, Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių detaliojo plano pagrindinio sprendinių brėžinio, kuriose žydra spalva pažymėta statybos zona UZ2, kuri šiuo detaliojo plano koregavimu nekoreguojama, o geltona spalva statybos zona UZ1, kuri šiuo detaliojo plano koregavimu padidinama (išplečiama).

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0020:29, adresas Ozo g. 25, Šeškinės sen., Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, į. k. 304080819, Laisvės pr. 60, Vilnius. Projekto vadovė Rasa Druskienė (kvalifikacijos atestatas Nr.A1053), informacija teikiama tel. +370 5 230 5500  arba tel. +37062073285, el. paštu: consultus@akj.lt.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguojamos sklypo, detaliajame plane pažymėto Nr. 1, dalies Nr. 1.1 statybos ribos ir statybos zona UZ1.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimas Nr.1-2250 „Dėl apie 16,4 ha teritorijos tarp Ozo, Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.

Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu).

Nuoroda:

Pateiktų+pastabų+ir+atliktų+pataisymų+lentelė_Ozo+g.+25+DP

UZ+SP+koregavimo+brezinys