Dėl pakeistų apie 1,88 ha teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-457) sprendinių

 

Atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas, buvo pakeisti Apie 1,88 ha teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu sprendiniai (TPD Nr. K-VT-13-22-457).

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 1,88 (vieno ir aštuoniasdešimt aštuonių šimtųjų) ha teritorijos prie K. Borutos gatvės detalusis planas žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0008:1343) ir laisvame nesuformuotame valstybinės žemės plote.

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 1,88 ha teritorija prie K. Borutos gatvės: sklypas (kadastro Nr. 0101/0008:1343), kurio plotas 1,0538 ha ir laisvos valstybinės žemės plotas.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-05-04 įsakymas Nr. A30-1871/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-05-16 Nr. A615-86/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7,Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti gatvių raudonąsias linijas, suformuoti naujus sklypus, keisti sklypų ribas ir plotus juos sujungiant ir (ar) padalijant, nustatyti ir (ar) pakeisti suformuotų sklypų naudojimo būdus nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir (ar) kitą pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius galimą naudojimo būdą, suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima: nuo 2023 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-22-457), taip pat nuo 2023-07-18 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas) (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

Borutos-AR-SPRENDINIAI_2023-06-23

Pagrindinis+brezinys+2022-06-23

D-l+pakeist-+K.+Borutos+detaliojo+plano+sprendini