Dėl pakeistų kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto detaliojo plano sprendinių

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių ir tikrinančių institucijų pastabas pakeisti kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0167:3068, Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir Nr. 0101/0167:3075 detalusis planas inicijavimo pagrindu sprendiniai (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-442).

Atlikti šie detaliojo plano sprendinių pakeitimai: nepakeitus jokių detaliuoju planu planuojamai teritorijai nustatomų reglamentų, patikslintas pagrindinių sprendinių brėžinys, kuriame žemės sklypui Nr. 5 nustatomiems naudojimo būdams: komercinės paskirties objektų teritorijų (K) ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų (G1) grafiškai išskirtos reglamentinės zonos 5.A ir 5.B, nurodant joms taikomus reglamentus. Taip pat atitinkamai pakoreguotas aiškinamasis raštas jame aprašant žemės sklype Nr. 5 pagal naudojimo būdu išskirtoms reglamentinėms zonoms 5.A ir 5.B taikomus reglamentus, pateiktas žemės sklypo Nr. 5 užstatymo tipo formuluotės (sąvokos) turinio aprašymas, aiškinamasis raštas papildytas dalimi „Teritorijų planavimo dokumento atitikimas teisės aktų reikalavimams“, kurioje pateiktas pagrindimas kodėl Detalusis planas rengiamas, derinimas ir pateiktas tikrinti vadovaujantis iki Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-158 įsigaliojimo galiojusiomis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis. Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3, 4 dalimi.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 1,3181 ha ploto teritorija apimanti kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto žemės sklypus, kadastro Nr. 0101/0167:3068, Zujūnų g. 2A, kadastro Nr. Nr. 0101/0167:3072, Simono Grunau g. 137, kadastro Nr. 0101/0167:3073, Simono Grunau g. 139, kadastro Nr. 0101/0167:3074, Simono Grunau g. 135C, ir Nr. 0101/0167:3075, Zujūnų g. 10, Pilaitės seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-09-07 įsakymas Nr. A30-2161/20 „Dėl leidimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu rengti detalųjį planą kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0167:3068, Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir Nr. 0101/0167:3075“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-09-07 įsakymu Nr. A30-2161/20 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020-11-18 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-70/20.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2022 sausio 24 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-442). Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu).

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys+2022-01-21