Dėl pakeistų pagal institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, Apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose J. Juškytės g. 23 ir J. Juškytės g. 25 inicijavimo pagrindu viešinimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose J. Juškytės g. 23 ir J. Juškytės g. 25 inicijavimo pagrindu TPDR NR. K-VT-13-22-403
Planuojamos teritorijos aprašymas: J. Juškytės g. 23 ir J. Juškytės g. 25 Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-08. įsakymas Nr. A30-1378/22 ,, Dėl leidimo inicijuoti apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose J. Juškytės g. 23 ir J. Juškytės g. 25“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. (8 5) 211 2000. El. p. savivaldybe@vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo, atstovauja, rengėja architektė tel. 8-628-01048 el. p. projektai@garnyte.com
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB ,,GarnytėLT“, Žiemgalių g. 19-52, Kaunas, tel. 8-628-01048 el. p. projektai@garnyte.com
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: inicijuoti Vilniaus m.  savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. spr. Nr. 1-1407 „Dėl apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069595) sprendinių koregavimą sklypuose J. Juškytės g. 23 (kadastro Nr. 0101/0063:523) ir J. Juškytės g. 25 (kadastro Nr. 0101/0063:527): pakeisti sklypų užstatymo tipą iš blokuoto į sodybinį, koreguoti statybos zoną ir ribą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. lapkričio  21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-403) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pakoreguotas projektuojamiems sklypams proj. Nr. 1, 2 nustatomas užstatymo tipas:

sodybinis užstatymas (su),

Vadovaujantis planavimo uždaviniais yra nustatomas sodybinis užstatymas, kuris iš esmės atitinka Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose nustatyta užstatymo tipą vienbutis ir dvibutis užstatymą (vd), kuriame galimi ekstensyvus gyvenamųjų teritorijų užstatymas, kai 1–3 aukštų vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatai su pagalbinio ūkio paskirties pastatais statomi atskirame žemės sklype.
Ištaisyta techninė klaida erdviniuose duomenyse.

Nuoroda:

aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys