Dėl pakeistų Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimo detaliojo plano sklype nr. 1 (Santariškių g. 2) sprendinių

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas, pakeisti Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimo detaliojo plano sklype Nr. 1 (Santariškių g. 2) sprendiniai. Atlikti šie detaliojo plano koregavimo sprendinių pakeitimai: brėžinyje ir aiškinamajame rašte patikslinti įvažiavimų sutartiniai žymėjimai ir aprašymai, brėžinyje patikslinti kiti sutartiniai žymėjimai. Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3, 4 dalimi.

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr.0101/0005:87, adresas Santariškių g. 2, Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos , į.k. 124364561, Santariškių g. 2, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, į. k. 304080819, Laisvės pr. 60-11077, Vilnius. Projekto vadovas Andrius Bakanovas (kvalifikacijos atestatas Nr.A1461, tel. 861528588, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: Detaliojo plano sklypo Nr. 1 statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas.

Dokumento rengimo pagrindas: 2006-05-24 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-1191 „Dėl Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022 balandžio 19 d. (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), taip pat (vieša ekspozicija) Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, Vilnius,  AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +37061528588, el. p.: [email protected]

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AR+DP+koregavimas+Santariskiu+2+2022-04-15

Santariskiu+2+DP+UZ+koregavimo+br+2022-04-15