Dėl pakeistų Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavmo detaliojo plano sklype nr. 1 (Santariškių g. 2) sprendinių

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas, pakeisti Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimo detaliojo plano sklype Nr. 1 (Santariškių g. 2) sprendiniai.

Atlikti šie detaliojo plano koregavimo sprendinių pakeitimai: brėžinyje ir aiškinamajame rašte patikslinti įvažiavimų sutartiniai žymėjimai ir aprašymai, brėžinyje patikslinti kiti sutartiniai žymėjimai. Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3, 4 dalimi.

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr.0101/0005:87, adresas Santariškių g. 2, Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos , į.k. 124364561, Santariškių g. 2, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, į. k. 304080819, Laisvės pr. 60-11077, Vilnius. Projekto vadovas Andrius Bakanovas (kvalifikacijos atestatas Nr.A1461, tel. 861528588, el. paštas: andrius@archus.lt

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: Detaliojo plano sklypo Nr. 1 statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas.

Dokumento rengimo pagrindas: 2006-05-24 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-1191 „Dėl Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022 kovo 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), taip pat  AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +37061528588, el. p.: andrius@archus.lt

Nuoroda:

AR+UZ+koregavimui+Santariskiu+2+2022-03-14

Koregavimo+Brezinys+2022-03-10