Dėl pakeistų sklypo A. Juozapavičiaus g. 6/ Šeimyniškių g. 3, 3a detaliojo plano, sklypo A. Juozapavičiaus g. 6 statybos zonų, ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, servitutų koregavimo sprendinių

 

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai pakeisti atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas ir viešinami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „<…> kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje <…>“

Planuojama teritorija: žemės sklypas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0032:251.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. 1-549 „Dėl sklypo A. Juozapavičiaus g. 6/ Šeimyniškių g. 3, 3A detaliojo plano tvirtinimo“.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojamos statybos zonos ir ribos, naikinami nebeaktualūs servitutai s1.1 ir s1.2, tikslinamas susisiekimo komunikacijų išdėstymas, papildomai numatant įvažiavimus į sklypą iš Slucko gatvės.
Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo taisyklėmis, nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-18 sprendimu Nr. 1-549 patvirtintu „Sklypo A. Juozapavičiaus g. 6/ Šeimyniškių g. 3, 3A detaliuoju planu“ (reg. Nr. T00054336) nustatytų statybos reglamentų.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. (85) 261 11 15. Projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], tel. +37068755415.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.

Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas (viešinimas nuo 2022 m. kovo mėnesio);  Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pastabų+taisymo+lentelė

SMA_Juozapaviciaus+6_Pagrindinis+brėžinys