Dėl pakeistų sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Mildos g. 4 (Kadastro Nr. 0101/0045:261) inicijavimo sutarties pagrindu sprendinių

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas pakeisti sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 1-1026 „Dėl sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimo žemės sklype Mildos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0045:261) inicijavimo pagrindu sprendiniai (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-285).

Atsižvelgus į Aplinkos apsaugos agentūros pastabas buvo atlikti šie detaliojo plano koregavimo sprendinių pakeitimai:

  1. Nuspręsta sumažinti planuojamos teritorijos užstatymo tankumą nuo 60 proc. iki 50 proc.

Atsižvelgus į savivaldybės įmonės „VILNIAUS PLANAS“ pastabas buvo atlikti šie detaliojo plano koregavimo sprendinių pakeitimai:

  1. Detaliojo plano sprendinių koregavimo pagrindiniame sprendinių brėžinyje parodytos kaip naikinamos vienos iš Mildos gatvės raudonųjų linijų nustatytų arčiau planuojamo žemės sklypo ribų.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0.4027 ha ploto žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0045:261, Mildos g. 4, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. A30-1202/21 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Mildos g. 4, 6 ir 8 detaliojo plano sprendinius sklype Mildos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0045:261) inicijavimo pagrindu“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A30-1202/21 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021 m. gegužės 12 d. Nr. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-38/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Rengėjas: UAB „Miesto vizija“, tel.: 862073285, el. paštas: [email protected].

Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-21-285), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu).

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys-1_2021-11-30_A2

Pagrindinis+brezinys-2_+2021-11-30-A2

Pagrindinis+brezinys-3_+2021-11-30-A2