Dėl pakeistų sprendinių detaliajame plane „Sklypų (kad. Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano sprendinių, sklypuose Nr. 49 (kad. nr. 0101/0167:1984), ir Nr. 50 (kad.nr. 0101/0167:1908), koregavimas“

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas, pakeisti sprendiniai detaliajame plane („Sklypų (kad. Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano sprendinių, sklypuose Nr. 49 (kad. nr. 0101/0167:1984), ir Nr. 50 (kad.nr. 0101/0167:1908), koregavimas“):

Gauta Teritorijų planavimo komisijos pastaba:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyriaus Saugaus eismo poskyris teikia pastabą: Nerodyti transporto priemonių privažiavimo prie sklypo Nr. 53, Vištyčio g. 10, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0167:1985) ir šiame sklype (už rengiamo detalaus plano ribos) planuojamų sprendinių.
Į pastabą atsižvelgta. Panaikinti transporto priemonių privažiavimo prie sklypo (Vištyčio g. 10) ir pačiame sklype, sprendiniai ir visi su tuo susiję aprašymai ir sutartiniai žymėjimai (detaliau žiūrėti atsakymų į pastabą lentelėje).
Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.“
Viešinama papildomai, pateikiant konkrečių pataisymų (pagal teritorijų planavimo komisijos pastabą) nuorodas/ sąrašą.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: „Sklypų (kad. Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano sprendinių,  sklypuose Nr. 49 (kad. nr. 0101/0167:1984), ir Nr. 50 (kad.nr. 0101/0167:1908), koregavimas“
Planuojamos teritorijos aprašymas: Koreguojamų sklypų teritorija yra beveik 4,6 ha, Pilaitėje. Aktualūs sklypai ribojasi su J. Bretkūno, Vištyčio, Piliavos ir  Gedupės gatvėmis, taip pat keliais privačiais sklypais.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl sklypų (kadastro nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės
kaime detaliojo plano tvirtinimo. 2013 m., liepos 24 d. Nr. 1- 1377, Vilnius.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius,tel. (8 5) 211 2000, el. p:  savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Archicom“, Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, ofisas K3, LT-10304, Vilnius. Kontaktai tel.nr.: 862066000, el. paštas:donatas@archicom.lt;
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:
– susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros komunikacijoms funkcionuoti reikalingų servitutų formavimas;

– numatomos rekreacinės ir atskirųjų želdynų teritorijos (viešųjų erdvių) išdėstymas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022 m. spalio mėn 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas:
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritorijuplanavimo-viesumas/.
Nuoroda:
03_Aiškinamasis+raštas

3_atsakymai+į++pastabas

04_Pagrindinis+brėžinys