Dėl pakeistų teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Telšių g. 17, Vilnius, sprendinių inicijavimo pagrindu

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1494 „Dėl teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano tvirtinimo“, patvirtinto teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Telšių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0071:455) inicijavimo pagrindu sprendiniai (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-90).

 Atsižvelgus į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastabas buvo atlikti šie pakeitimai ir papildymai:

1.Nuspręsta sumažinti planuojamos teritorijos užstatymo intensyvumą nuo 2,2 iki 1,4.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0.6980 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2022-4926, 0101/0071:455 Vilniaus m. k.v., Telšių g. 17, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-12-03 įsakymas Nr. A30-3220/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano sprendinius sklype Telšių g. 17 inicijavimo pagrindu“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-12-03 įsakymu Nr. A30-3220/20 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021-02-12 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-9/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, el. p. savivaldybe@vilnius.lt ,www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“, juridinio asmens kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2021 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-21-90), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu).

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys