Dėl pakeistų teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų g. detaliojo plano (Dok. Reg. Nr. T00060802) statybos zonos, statybos ribų ir įvažiavimų koregavimo sklypuose Nr. 3 (Mokslininkų g. 11b, kad. Nr. 0101/0004:993) ir Nr. 4 (Bajorų kel. 6, kad. Nr. 0101/0004:1002) sprendinių

 

Atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas, buvo pakeisti Teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų g. detaliojo plano (dok. reg. nr. T00060802) statybos zonos, statybos ribų ir įvažiavimų koregavimo sklypuose Nr. 3 (Mokslininkų g. 11B, kad. Nr. 0101/0004:993) ir Nr. 4 (Bajorų kel. 6, kad. Nr. 0101/0004:1002) sprendiniai.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų g. detaliojo plano (dok. reg. nr. T00060802) statybos zonos, statybos ribų ir įvažiavimų koregavimas sklypuose Nr. 3 (Mokslininkų g. 11B, kad. Nr. 0101/0004:993) ir Nr. 4 (Bajorų kel. 6, kad. Nr. 0101/0004:1002).

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0004:993, adresas Mokslininkų g. 11B, Vilnius ir žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0004:1002, adresas Bajorų kel.6, Vilnius.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimas Nr.1-1426 „Dėl teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguojama statybos zona, statybos riba ir įvažiavimai sklypuose Nr. 3 (Mokslininkų g. 11B, kad. Nr. 0101/0004:993) ir Nr. 4 (Bajorų kel. 6, kad. Nr. 0101/0004:1002).

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano sprendiniais galima nuo: 2023 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

AR+UZ+koregavimui+Mokslininku+11B

D-l+pakeist-+Bajor-+kel.6-+Mokslinink-+g.+11B+detaliojo+plano+sprendini

DP+koregavimo+br