Dėl pakeistų žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 10 Pasakų g. 3 susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimo žemės sklype Nugalėtojų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0013:426) sprendinių

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: 2021 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-2323/21 „Dėl žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 10 Pasakų g. 3 tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 10 Pasakų g. 3 susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas žemės sklype Nugalėtojų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0013:426).

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,11 ha sklypas Nugalėtojų g. 3, Vilnius, (kadastro Nr. 0101/0013:426).

Dokumento rengimo pagrindas: 2021 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.30-2323/21 „Dėl žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 10 Pasakų g. 3 tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į. k. 303081028,, buveinės adresas Geranainių g. 7,Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas: numatyti antrą įvažiavimą į žemės sklypą Nugalėtojų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0013:426), nes sklype planuojama statyti dvibutį gyvenamąjį namą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Per 10 d. d. nuo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo- viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

03+AR+UZ+koregavimui+Nugaletoju+3+20230606 Nugaletoju+DP+koregavimo_Pagrindinis+brezinys_2023-06-06 TPK pastabu taisymo lentele Nugaletoju 3