Dėl pakoreguotų sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1299) Kuprioniškių kaime detaliojo plano sprendinių sklype, esančiame Servečės g. 8, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0159:0776)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1299) Kuprioniškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype, esančiame Servečės g. 8, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0159:0776).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Vilniuje, Servečės g. 8 (kad. Nr. 0101/0159:0776). Sklypo plotas – 2,3102 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-06-28 d. sprendimu „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1299) Kuprioniškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-100 patvirtintas detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „MŽ Projektai“, Konstitucijos pr. 4a, Vilnius, info@mzprojektai.lt  tel.: 869947231.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo Servečės g. 8 (kad. Nr. 0101/0159:0776), statybos zoną, statybos ribas, susisiekimo komunikacijas (įvažiavimus/ išvažiavimus), automobilių stovėjimo vietų išdėstymą ir želdynų vietas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: 2023-06-15 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: ttps://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

aiskinamasis rastas DPK brezinys Taisymu_lentele