Dėl pakoreguotų sklypų Kaimynų g. 150 ir Kaimynų g. 152 detaliojo plano sprendinių (TPD Nr. K-VT-13-22-803)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypų Kaimynų g. 150 (kadastro Nr. 0101/0165:2046) ir Kaimynų g. 152 (kadastro Nr. 0101/0165:2029) detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-22-803.

Planuojamos teritorijos aprašymas: teritorija sudaryta iš dviejų sklypų: 0,146 ha, Kaimynų g. 150 (kadastro Nr. 0101/0165:2046) ir Kaimynų g. 152 (kadastro Nr. 0101/0165:2029).

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-08-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl leidimo rengti žemės sklypų Kaimynų g. 150 (kadastro Nr. 0101/0165:2046) ir Kaimynų g. 152 (kadastro Nr. 0101/0165:2029) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. 30-2554/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 852112616, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: +370 699 47231, el. p. [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant nustatytos žemės sklypų naudojimo paskirties ir būdo, apjungti žemės sklypus Kaimynų g. 150 (kadastro Nr. 0101/0165:2046) ir Kaimynų g. 152 (kadastro Nr. 0101/0165:2029) į vieną sklypą, nustatyti apjungto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakoreguotais – papildytais detaliojo plano sprendiniais galima: nuo 2023 m. birželio 05 d.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-22-803), taip pat nuo 2023-06-20 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

DP_sprendiniu_brezinys_Versija_Nr_3_2023-06-05

DPK_Sprendiniu_aiskinamasis_rastas