Dėl papildytų Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo „B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630) detaliojo plano (TPD Nr. K-VT-13-22-443) sprendinių

 

Atsižvelgus į 2023-04-17 d. UAB “Vilniaus vandenys” nepritarimą Nr. REG273011, papildomai pridedamas sutikimas dėl vandentiekio tinklo ir priedai prie sutikimo: prisijungimo sąlygos Nr. PS21-3276 ir suvestinis planas. Jokie kiti sprendiniai nebuvo keisti.

Atlikti koregavimai – papildymai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas ,,B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630) inicijavimo sutarties pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-22-443.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 1,6911 ha, Gariūnų g. 57 (kadastro Nr. 0101/0076:630).

Planavimo pagrindas: 2022-04-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1756/22 „Dėl leidimo inicijuoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą „B“ teritorijos sklype Nr. 13 (Gariūnų g. 57, kadastro Nr. 0101/0076:630)“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 852112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: juridiniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com.

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 1,6911 ha, Gariūnų g. 57 (kadastro Nr. 0101/0076:630).

Nagrinėjama teritorija: apie 8,7 ha teritorija prie Gariūnų g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinti su pakoreguotais – papildytais detaliojo plano sprendiniais galima: nuo 2023 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-22-443), taip pat nuo 2023-05-04 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas:  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

DPK_Sprendiniu_aiskinamasis_rastas+(1)

DPK_Sprendiniu_brezinys