Dėl parengto įsakymo projekto dėl apie 0,8 ha teritorijos prie Tūkstantmečio gatvės detaliojo plano rengim organizavimo ir pasiūlymų teikimo

Informuojame dėl parengto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projekto dėl dėl apie 0,8 ha teritorijos prie Tūkstantmečio gatvės detaliojo plano rengim organizavimo ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto, tikslų bei uždavinių

Įsakymo projektas: ĮSAKYMAS DĖL APIE 0,8 HA TERITORIJOS PRIE TŪKSTANTMEČIO GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plote prie sklypo (kadastro Nr. 0101/0070:390), nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

Programa_Tunkstantmecio

10703_n+(1)