Dėl parengto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinių keitimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinių keitimas apie 16,2 (šešiolikos ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-293).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: apie 16,2 ha teritorija prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A30-1650/21 „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2021 m. liepos 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-64/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nustatyti gatvių raudonąsias linijas ir koreguoti detaliuoju planu nustatytas gatvių raudonąsias linijas, suformuoti valstybinės žemės sklypus esamoms susisiekimo komunikacijoms (Geležinio Vilko ir Saltoniškių gatvių atkarpoms) eksploatuoti, suplanuojant ir pagrindžiant susisiekimo komunikacijoms reikalingų plotų, priskirtų valstybinės reikšmės miškui, pavertimą kitomis naudmenomis, taip pat suprojektuojant ir pagrindžiant plotą, reikalingą visuomenės poreikiui, nustatyti esamoms susisiekimo komunikacijoms formuojamiems žemės sklypams reikalingus naudojimo reglamentus, atskirose teritorijose nustatyti galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, teritorijos naudojimo tipą, atitinkantį vietovės lygmens bendrąjį planą, arba konkrečią pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, konkrečius naudojimo būdus bei kitus teritorijai taikomus naudojimo reglamentus, suformuoti šalia žemės sklypo Nr. 13 Geležinio Vilko g. 4 (kadastro Nr. 0101/0020:39) įsiterpusį žemės sklypą, pertvarkyti žemės sklypą Geležinio Vilko g. 4, prijungiant prie jo laisvos valstybinės žemės dalį ir suprojektuojant vieną bendrą sujungimo būdu pertvarkytą žemės sklypą, nustatyti šiam žemės sklypui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti atskirųjų želdynų, bendro naudojimo teritorijų ribas, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros sklypus.

Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: nebus rengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano keitimu bus galima susipažinti nuo 2022-08-16 iki 2022-08-29 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-293); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu), Šeškinės seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Ukmergės g. 220, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu), Šnipiškių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu), Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Sėlių g. 39, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu) ir AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikiama tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Parengtas detaliojo plano keitimas bus viešai eksponuojamas nuo 2022-08-22 iki 2022-08-26 adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Viešas susirinkimas vyks 2022-08-30 17.00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos: https://bit.ly/3Pa5vJf

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-293) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Gautas atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pagr-Br

Sprendiniu+konkretizavimo+AR