Dėl parengto teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Nr. 29A (Girulių g. 23, kadastro Nr. 0101/0170:1125) ir Nr. 29d (kadastro Nr. 0101/0170:239) inicijavimo pagrindu

Informuojame Jus, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sprendinių sklypuose Nr. 29a (Girulių g. 23, kadastro Nr. 0101/0170:1125) ir Nr. 29d (kadastro Nr. 0101/0170:239) koregavimas inicijavimo pagrindu, kurio tikslai padalyti žemės sklypus, keisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus (komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypui nustatyti užstatymo intensyvumą ne daugiau 2,0, statinių aukštį – ne daugiau 5 aukštų).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: apie 0,3570 ha ploto teritorija, kurią apima žemės sklypas Girulių g. 23, kadastro Nr. 0101/0170:1125 ir žemės sklypas kadastro Nr. 0101/0170:239 Pašilaičių seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-27 įsakymas Nr. 30-2063/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 29A ir 29D inicijavimo pagrindu“, 2020-08-27 įsakymu Nr. 30-2063/20 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020-11-18 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-71/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sprendiniu sklypuose Nr. 29a (Girulių g. 23, kadastro Nr. 0101/0170:1125) ir Nr. 29d (kadastro Nr. 0101/0170:239) inicijavimo pagrindu: padalyti žemės sklypus, keisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus (komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypui nustatyti užstatymo intensyvumą ne daugiau 2,0, statinių aukštį – ne daugiau 5 aukštų).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Dakus“, juridinio asmens kodas 304311382, buveinės adresas Vasarvietės g. 19A, Vilnius.

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“, juridinio asmens kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 8 620 73285, el. paštas: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-04-20 iki 2021-05-03 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-641), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu) bei sušvelninus ir/ar panaikinus karantino apribojimus AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 620 73285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +370 620 73285, el. p. [email protected].

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-641) iki 2021-05-03. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 

Pranešimas apie DP koregavimą_Girulių g. 23

Pagrindinis brezinys 2021-04-09_A3