Dėl parengto teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0018:39) sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu

Informuojame Jus, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V „Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056196, senasis Nr. 770) sklypo Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0018:39) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu, padalijant žemės sklypą ir nustatant sklypams komercinės paskirties objektų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdus, užstatymo aukštį, intensyvumą, tankį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, senasis Nr. 1881) (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-565).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 1,1821 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0018:39 Vilniaus m. k.v., Žirmūnų g., Žirmūnų seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-29 įsakymas Nr. A30-2761/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0018:39) sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2020-10-29 įsakymu Nr. A30-2761/20 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020-11-20 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-73/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V „Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056196, senasis Nr. 770) sklypo Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0018:39) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalijant žemės sklypą ir nustatant sklypams komercinės paskirties objektų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdus, užstatymo aukštį, intensyvumą, tankį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, senasis Nr. 1881).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „SPECTATOR“, juridinio asmens kodas 300043734, buveinės adresas Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r.

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“, juridinio asmens kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, tačiau numatyta papildoma viešinimo procedūra – organizuojamas koreguojamo detaliojo plano viešas svarstymas – susirinkimas.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-04-19 iki 2021-04-30 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-565), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu) bei sušvelninus ir/ar panaikinus karantino apribojimus AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Informacija apie viešą susirinkimą: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226, kuriuo yra paskelbtas karantinas visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir yra uždrausti renginiai uždarose ir atvirose erdvėse , viešas susirinkimas vyks 2021-05-03, 17 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos: ZirmunuKareiviuDP.zoomtv.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-565) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 

Pranešimas apie parengtą DP koregavimą_Kareivių_Žirmūnų

Pagrindinis brezinys Kareiviu 2021-04-09