DĖL PARENGTO ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS (KERNAVĖS GATVEI REKONSTRUOTI) PROJEKTO

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kernavės gatvės rekonstrukcijai atlikti) projektas (toliau – Projektas). Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, atsakingas asmuo – Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas Povilas Baura, tel. (8 5) 211 2647, el. paštas povilas.baura@vilnius.lt. Projekto rengėjas – UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102,  LT-09601, Vilnius, atsakingas asmuo – geografė Vida Bujauskienė, el. pastas vida.bujauskiene@vplanas.lt.Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018-06-13 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P-271-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kernavės gatvės rekonstrukcijai) procedūros pradžios“. Projekto teritorija –  apie 0,1388 ha dydžio teritorija, įskaitant 0,041 ha žemės sklypą, esantį adresu Kernavės g. 22 (kadastro Nr. 0101/0032:177), (numatoma paimti visuomenės poreikiams sklypo dalis apie 0,0022 ha ) ir 0,038 ha žemės sklypą, esantį adresu Kernavės g. (kadastro Nr. 0101/0032:34) (numatoma paimti visuomenės poreikiams sklypo dalis apie 0,0015 ha ).Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus padalijimo būdu:  žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0032:177) padalyti į du suformuojant 22 kv. m ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir 388 kv. m ploto visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą; žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0032:34 padalyti į du suformuojant 15 kv. m ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir 365 kv. m ploto visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą. Susipažinti su parengtu Projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2022 m. rugpjūčio 4 d. iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-38118. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.