Dėl pradedamo rengti teritorijos prie Rygos ir Justiniškių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 3,66 ha teritorijos dalyje prie Justiniškių gatvės inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Rygos ir Justiniškių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 3,66 ha teritorijos dalyje prie Justiniškių gatvės inicijavimo sutarties pagrindu / K-VT-13-23-104
Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 3,66 ha teritorija prie Justiniškių g., įskaitant žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0029:345 ir kadastro Nr. 0101/0029:346)
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2023-01-05 įsakymas Nr. A30-68/23 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Rygos ir Justiniškių gatvių detaliojo plano sprendinius apie 3,66 ha teritorijos dalyje prie Justiniškių gatvės inicijavimo sutarties pagrindu“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3,  LT-09601, Vilnius
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Kęstučio g. 41A, Vilnius, tel.  370 615 28588, el.p.: andrius@archus.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius, sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0029:345 ir kadastro Nr. 0101/0029:346), nekeičiant nustatytos pagrindinės naudojimo paskirties nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų žemės naudojimo būdą bei reikalingą planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00086338) sprendiniais.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (planavimo proceso Nr. K-VT-13-23-104) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių keitimo projektu laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Planuojamos+teritorijos+schema

Planavimo+programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ