Dėl siūlymo pateikti prašymą pirkti įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto, kuris ribojasi su žemės sklypais Ratilių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0068:385) ir Pakalnučių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0068:1086), dalį

Vadovaudamiesi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, atsižvelgdami į žemės sklypo Ratilių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0068:385) savininko prašymą, informuojame, kad planuojamas rengti žemės sklypo Ratilių g. 16 formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalimas suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Nagrinėjamas laisvos valstybinės žemės plotas tiesiogiai ribojasi su žemės sklypu Pakalnučių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0068:1086), todėl teisę pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą turi ir minėto sklypo savininkai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punktu, valią dėl įsiterpusio ploto pirkimo prašome pareikšti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (pašto adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, pateikiant asmeniškai – Interesantų aptarnavimo skyrius) per 20 darbo dienų.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Žemės tvarkymo projektų poskyrio vyriausioji specialistė Diana Chuzina, tel. (8 5)  211 2810, el. p. diana.chuzina@vlnius.lt.