Dėl siūlymo pateikti prašymą pirkti įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto, kuris ribojasi su žemės sklypais Rokantiškių g. 115 (kadastro Nr. 0101/0036:1169), Rokantiškių g. 117 (kadastro Nr. 0101/0036:246) ir Rokantiškių g. 119 (kadastro Nr. 0101/0036:1291), dalį

Vadovaudamiesi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, atsižvelgdami į žemės sklypo Rokantiškių G. 117 (kadastro Nr. 0101/0036:246) savininko prašymą, informuojame, kad planuojamas rengti žemės sklypo Rokantiškių g. 117 formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalimas suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Nagrinėjamas laisvos valstybinės žemės plotas tiesiogiai ribojasi su žemės sklypu Rokantiškių g. 119 (kadastro Nr. 0101/0036:11294) ir Rokantiškių g. 115 (kadastro Nr. 0101/0036:1169), todėl teisę pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą turi ir minėto sklypo savininkai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punktu, valią dėl įsiterpusio ploto pirkimo prašome pareikšti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (pašto adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, pateikiant asmeniškai – Interesantų aptarnavimo skyrius) per 20 darbo dienų.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Žemės tvarkymo projektų poskyrio specialistė Asta Pugačiauskienė, tel. (8 5)  211 2479, el. p. [email protected]