Dėl sklypo Eišiškių pl. 25 (kadastro Nr. 0101/0070:484) ir įsiterpusio žemės sklypo detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame apie rengiamą sklypo Eišiškių pl. 25 (kadastro Nr. 0101/0070:484) ir įsiterpusio žemės sklypo detalųjį planą ir galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 2.2887 ha sklypas Eišiškių pl. 25 (kadastro Nr. 0101/0070:484) ir apie 0.41 ha įsiterpęs žemės plotas (tarp sklypo Eišiškių pl. 25 ir gatvės raudonųjų linijų), iš viso apie 2.7 ha.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Eišiškių pl. 25 (kadastro Nr. 0101/0070:484) ir įsiterpusio žemės sklypo detalusis planas

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-10-26 įsakymas Nr. A30-3402/21 „Dėl leidimo rengti sklypo Eišiškių pl. 25 (kadastro Nr. 0101/0070:484) ir įsiterpusio žemės sklypo detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021-12-01 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-110/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti sklypo Eišiškių pl. 25 (kadastro Nr. 0101/0070:484) ir įsiterpusio žemės sklypo detalųjį planą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: pertvarkyti žemės sklypą Eišiškių pl. 25, suformuoti įsiterpusį žemės sklypą, pakeisti sklypų ribas ir plotus, suprojektuotiems žemės sklypams nustatyti komercinės paskirties objektų naudojimo būdą ir privalomuosius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano projekto rengėjas: MB „Valdomas projektas“, Geranainių g.7, Vilnius, ir MB „Archus“, buveinės adresas Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informaciją teikia architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2022-05-26 iki 2022-06-08 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-794; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt; Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2022-05-30 iki 2022-06-03 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2022-06-09, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, 215 kabinete (2 aukštas).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-794) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

Nuoroda:

01_Pagrindinis+brėžinys

AR_+SPRENDINIAI+22_05_09