Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės pl. ir Veisiejų g. detaliojo plano sprendinių ir priimto sprendimo dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

 

Informuojame apie rengiamą sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės pl. ir Veisiejų g. detalųjį planą inicijavimo pagrindu.
Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2022-09-08 priėmė galutinį sprendimą, kad Sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių Vilniuje detaliojo plano
sprendinių (TPD Nr. K-VT-13-22-419) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus rengiamas.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detalusis planas. TPD Nr. K-VT-13-22-419
Planuojama teritorija, plotas: 11,8012 ha ploto žemės ūkio paskirties sklypas, kadastro Nr. 0101/0164:35, prie Galvės pl. ir Veisiejų g., Panerių seniūnijoje, Vilniuje.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A30-1741/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo
(kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano rengimą“, planavimo darbų programa, 2022 m gegužės 5 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-81/22.
Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano rengimą, kurio tikslas – pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti pramonės ir sandėliavimo objektų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos prioritetinius žemės naudojimo būdus, papildomą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą bei patvirtinti planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos paveldui išsaugoti ir naudoti, numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informacija teikiama el. p. diana@smartas.lt, ir el. p. violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2022 m lapkričio 11 d. iki lapkričio 25 d. imtinai bei su planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti Sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr.
K-VT-13-22-419), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto
susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.
Viešas svarstymas vyks 2022 m. lapkričio 28 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 818 7918 7115, slaptažodis: 997674): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlcOCppjwrG9EwIk_wDApNiyy3mEqSdkyE
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-419) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Eismo+organizavimo+brėžinys

Galutinis+sprendimas+dėl+SPAV

Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ