Dėl sklypų Geležinio Vilko g. 2 detaliojo plano koregavimo numatant papildomus įvažiavimus į sklypą Geležinio Vilko g. 6

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Geležinio Vilko g. 2 detalusis planas, reg. Nr. T00055444 (000132002081).

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Geležinio Vilko g. 6 (kadastro Nr. 0101/0052:428), Vilnius.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 13 d. sprendimu Nr.1-389 “Dėl sklypų Geležinio Vilko g. 2 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas sklypų Geležinio Vilko g. 2 (kadastro Nr. 0101/0052:157, Nr. 0101/0052:156, Nr. 0101/0052:146 ir Nr. 0101/0052:138), Vilkpėdės seniūnijoje, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Kęstučio g. 41A, Vilnius. Projekto vadovas, architektas A. B., tel. +370 615 28588, el.p.: andrius@archus.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti Sklypų Geležinio Vilko g. 2 detaliuoju planu suformuotus susisiekimo komunikacijų principus (sklypo įvažiavimo vietas) žemės sklypui Geležinio Vilko g. 6, Vilnius (kad. Nr. 0101/0052:428).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2023-07-12 iki 2023-07-25 imtinai (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros susipažinimo termino pabaigos (10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje).

Nuoroda:

 Aiskinamasis rastas Pagrindinis brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ