DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŠILO G. 6A FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių (toliau – Taisyklių) 55 punktu informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Šilo g. 6A formavimo ir pertvarkymo projektas (toliau – Projektas).

Projekto rengimo tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Formuojamas žemės sklypas Šilo g. 6A galimai turės bendrą ribą su nesuformuotu atskiru žemės sklypu Šilo g. 6.

Esant reikalui, pasiūlymus ir pastabas Jūs galėtumėte reikšti projekto viešinimo metu Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) (http://www.zpdris.lt). Informaciją apie žemės sklypo Šilo g. 6A formavimo ir pertvarkymo projektą siūlome sekti ŽPDRIS, paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-124140.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyriausioji specialistė Giedrė Avulienė, tel. +370 5 211 2464, el. paštas [email protected].