DĖL ŽEMĖS SKLYPO UŽUPIO G. 16 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių (toliau – Taisyklių) 55 punktu informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Užupio g. 16 formavimo ir pertvarkymo projektas (toliau – Projektas).

Projekto rengimo tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Formuojamas žemės sklypas Užupio g. 16 galimai turės bendrą ribą su nesuformuotais atskirais žemės sklypais Užupio g. 14 ir 18.

Esant reikalui, pasiūlymus ir pastabas Jūs galėtumėte reikšti projekto viešinimo metu Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) (http://www.zpdris.lt). Informaciją apie žemės sklypo Užupio g. 16 formavimo ir pertvarkymo projektą siūlome sekti ŽPDRIS, paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-123968.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyresnioji specialistė Vilma Gargasienė, tel. 8 5 211 2735, el. paštas [email protected].