Dėl žemės sklypų Vilkynės g. 11, Vilkynės g. 9 ir Ožkinių Sodų 4-ojoje g. 12 formavimo ir pertvarkymo projekto

Informuojame, kad, vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, atsižvelgiant į žemės sklypų Vilkynės g. 9, 11, Ožkinių Sodų 4-ojoje g. 6, 8, 10 ir 12, sodininkų bendrijoje „Dobilas“, savininkų prašymą, planuojama rengti žemės sklypų Vilkynės g. 11 (kadastro Nr. 0101/006:544), Vilkynės g. 9 (kadastro Nr. 0101/0006:595) ir Ožkinių Sodų 4-ojoje g. 12 (kadastro Nr. 0101/0006:2200) formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiais žemės sklypais, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalimas suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Nagrinėjamas laisvos valstybinės žemės plotas tiesiogiai ribojasi su žemės sklypu Ožkinių Sodų 4-ojoje g. 8 (kadastro Nr. 0101/0006:921), todėl teisę pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą turi visi besiribojančių sklypų savininkai.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443  „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ patvirtintų Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklėmis, siūlome Jums pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ir prašome valią dėl jo pirkimo pareikšti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (pašto adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio specialistė Asta Pugačiauskienė tel. (8 5) 211 2479, el. p. asta.pugaciauskiene@vilnius.lt.