Dėl Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo viešo svarstymo atšaukimo

INFORMACIJA
DĖL ŽVĖRYNO GYVENAMOJO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE MIGLOS G. 55 (KADASTRO NR. 0101/0029:306) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU VIEŠO SVARSTYMO ATŠAUKIMO
Informuojame, kad Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) sprendiniai 2018-11-29 nebus pristatomi ir svarstomi su visuomene. Apie kitą viešo svarstymo vietą ir laiką bus informuota papildomai.